Sử dụng Email Marketing
Giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mới dễ dàng

Đăng ký ngay

Gói Cá Nhân

500.000 vnd/tháng
Số email gửi 5.000 email/tháng Đăng ký

Gói Cơ Bản

800.000 vnd/tháng
Số email gửi 10.000 email/tháng Đăng ký

Gói Doanh Nghiệp

1.800.000 vnd/tháng
Số email gửi 25.000 email/tháng Đăng ký

Gói Chuyên Nghiệp

3.200.000 vnd/tháng
Số email gửi 50.000 email/tháng Đăng ký

ĐỐI TÁC
của weba.vn

Hơn 50.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp công nghệ của Weba.vn

LIÊN HỆ chúng tôi

Mọi sự hợp tác thành công đều bắt đầu
bằng một cuộc trò chuyện

Hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại