Kết nối và xác minh website

Giúp website của bạn đúng chuẩn và mang lại tương tác tốt hơn với người dùng và các công cụ.

Cần tư vấn
Kết nối và xác minh website

Gói xác minh doanh nghiệp

Thông báo và xác minh website

2.500.000 vnd

Đăng ký website với Bộ Công Thương

Thêm địa chỉ doanh nghiệp lên bản đồ Google

Thêm thông tin lên Google Business

Thiết lập trang Fanpage Facebook

Bảo mật ổ khoá xanh Https SSL

Gói kết nối khách hàng

Tích hợp các công cụ giao tiếp khách hàng

2.000.000 vnd

Thêm nhắn tin trực tuyến Boxchat.net

Thêm nút nhắn tin Zalo

Thêm nút nhắn tin Facebook

Thêm nút gọi điện thoại nhanh

Bảo mật ổ khoá xanh Https SSL

Thêm nút gửi email nhanh

Gói xác minh và kết nối

Xác minh và tích hợp tất cả công cụ

3.500.000 vnd

Đăng ký website với Bộ Công Thương

Thêm địa chỉ doanh nghiệp lên bản đồ Google

Thêm thông tin lên Google Business

Thiết lập trang Fanpage Facebook

Thêm nhắn tin trực tuyến Boxchat.net

Thêm nút gửi email nhanh

Thêm nút nhắn tin Zalo

Thêm nút nhắn tin Facebook

Thêm nút gọi điện thoại nhanh

Bảo mật ổ khoá xanh Https SSL

Liên hệ với chúng tôi

Mọi sự hợp tác thành công đều bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

Thông tin liên hệ

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng "8h30 đến 22h"

Hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại